Süpürgeli Beton

Plan yapılacak zeminde var olan bir beton yok ise yere beton altı kotunda stabilize sererek kompaktör ya da silindir sayesinde iyi bir şekilde sıkıştırılmaktadır. Sıkıştırma süreci bittikten sonra ano kalıpları hazırlanmaktadır.

Beton ebatı araç güzergahında en az 12 cm, yaya güzergahında en az 8 cm olmalıdır. Araç yollarında çelik hasır kullanılır. Beton sınıfı araç yolunda C30 , yaya yolunda C25 tavsiye edilmelidir.

Bu prosedürlerden sonra beton yapımına başlanmaktadır. Mastarlanmış ve mala perdahı yapılmış olan beton üstüne, renkli yüzey sertleştirici, katılaştırıcı genelde 4-5 kg/m² olacak düzeyde yüzeye serpilip yayılır. Özel çelik mala ile yüzeye güzelce sürülerek perdahlanmaktadır. Mala perdahı biten betona süpürge ile şekil verilmektedir.

Daha sonra plana uygun biçimde radyuslu özel malalar ile zeminin anolama süreci yapılarak betonun prizini alması beklenmektedir. (Mevsim koşulları göz önünde; 2-3 gün) Prizini alan betonun derz kesimi bitirilerek basınçlı su ile temizlenip zemindeki harç artıkları ve tozlar temizlenmektedir.

Yıkanan yüzey kurutulduktan daha sonra solventbazlı akrilikönleyici cila 300&400 gr/m2 düzeyinde zemine özel püskürtme tabancası veya rulo aracılığı ile tercihen 2 kat uygulanarak işlem tamamlanır. Bu işlem zemini asit, baz, solvent, çeşitli kimyasal maddelerden ve ultraviyole ışınlar gibi çeşitli dış etkilerden korunarak renklerin uzun yıllarca kalıcı olması sağlamaktadır. Cila işlemi 2 senede bir tekrarlamada fayda var.

Derz kesimi müsait olan yerlerden yapılacak, kotlar su akışını bozmayacak düzende ve eğimde olacak, istenilen renk ve şekilde araç temini sağlanmaktadır. Zeminde oluşan buzlanmalarda kesinlikle tuz kullanmamalıdır. Solüsyon kullanılır.

SÜPÜRGELİ BETON UYGULAMASI

Uygulama yapılacak zeminde mevcut bir beton yok ise zemine beton altı kotunda stabilize serilerek kompaktör veya silindir yardımı ile iyice sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi bitince ano kalıpları hazırlanır.

Beton kalınlığı araç yollarında minimum 12 cm, yaya yollarında minimum 8 cm olmalıdır. Araç yollarında çelik hasır kullanılmalıdır. Beton sınıfı araç yollarında C30, yaya yollarında C25 tavsiye edilir. Bu prosedürlerden sonra beton dökümüne başlanır.

Mastarlanmış ve mala perdahı yapılmış beton üzerine, renkli yüzey sertleştirici ortalama olarak 4-5 kg/m² olacak şekilde yüzeye serpme yolu ile yayılır. Özel çelik mala ile yüzeye iyice yedirilerek perdahlanır.